Резултати от прогнозите (27 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (27 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 юли (-7); общо (+18.98)

Златен мач: 26 юли (-7); общо (+3.43)

Твърд мач: 26 юли (-8); общо (-6.54)

Изненада на деня: общо (-8.38)

Консултант: 26 юли (-33.97); общо (+20.18)

Абонаментни прогнози

Диамантени прогнози: общо (+23.76)

Златни прогнози: 26 юли (-28.48); общо (-20.02)

Сребърни прогнози: 26 юли (+5.51); общо (-42.76)

Стратегията на Печели: 26 юли (+13.6); общо (-10.33)