Резултати от прогнозите (27 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (27 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 януари (-8); общо януари (+12.05)

Златен мач: 27 януари (+5); общо януари (-24.07)

Твърд мач: общо януари (+2.03)

Изненада на деня: 27 януари (-4); общо януари (-11.75)

Консултант: 27 януари (+4.18); общо януари (-49.74)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 27 януари (-8); общо януари (+13.45)

Златни прогнози: общо януари (+5.14)

Сребърни прогнози: 27 януари (-1.12); общо януари (-106.9)