Резултати от прогнозите (27 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (27 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 септември (+4.96); общо (+31.86)

Златен мач: 27 септември (+5.81); общо (-20.35)

Твърд мач: 27 септември (+3.06); общо (-24.68)

Изненада на деня: общо (+6.73)

Консултант: 27 септември (+19.79); общо (+23.32)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 27 септември (+1.8); общо (+18.8)

Златни прогнози: 27 септември (+1.86); общо (+22.4)

Сребърни прогнози: 27 септември (+12.51); общо (-33.44)