Резултати от прогнозите (27 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (27 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 октомври (-8); общо (-14.32)

Златен мач: общо (+17.44)

Твърд мач: 27 октомври (-8); общо (-22.52)

Изненада на деня: 27 октомври (-7); общо (-1.55)

Консултант: 27 октомври (-28.59); общо (-41.53)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+3.67)

Златни прогнози: общо (-6.13)

Сребърни прогнози: 27 октомври (-34.27); общо (-31.02)