Резултати от прогнозите (27 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (27 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо май (+39.26)

Златен мач: общо май (+36.44)

Твърд мач: общо май (+19.33)

Изненада на деня: общо май (-6.52)

Консултант: 27 май (-18.86); общо май (+79.09)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо май (+26.79)

Златни прогнози: 27 май (-9); общо май (+11.27)

Сребърни прогнози: 27 май (-5.42); общо май (+103.37)