Резултати от прогнозите (27 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (27 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 февруари (+7.28); общо февруари (+4.25)

Златен мач: 27 февруари (+6); общо февруари (+31.5)

Твърд мач: 27 февруари (-8); общо февруари (+13.79)

Изненада на деня: 27 февруари (+7.25); общо февруари (-16.35)

Консултант: 27 февруари (-13.46); общо февруари (+60.88)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 27 февруари (-8); общо февруари (-23.17)

Златни прогнози: 27 февруари (-6.9); общо февруари (-10.97)

Сребърни прогнози: 27 февруари (+28.3); общо февруари (+94.55)