Резултати от прогнозите (27 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (27 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 декември (+4); общо декември (+50.85)

Златен мач: 27 декември (-4); общо декември (-35.58)

Твърд мач: 27 декември (+1.8); общо декември (+7.8)

Изненада на деня: 27 декември (-3); общо декември (-12.4)

Консултант: 27 декември (+10.11); общо декември (+6.4)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-12.91)

Златни прогнози: общо декември (-24.31)

Сребърни прогнози: 27 декември (+9.15); общо декември (+115.7)