Резултати от прогнозите (27 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (27 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 27 април (+4.4); общо април (-18.08)

Златен мач: общо април (-17.24)

Твърд мач: 27 април (+4.5); общо април (-11.23)

Изненада на деня: общо април (-21.09)

Консултант: 27 април (-15.9); общо април (+3.3)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо април (-33.82)

Златни прогнози: общо април (+8.31)

Сребърни прогнози: 27 април (-10.1); общо април (+69.48)