Резултати от прогнозите (26 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (26 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 юни (+4.5); общо юни (-26.16)

Златен мач: 26 юни (-6); общо юни (+8.19)

Твърд мач: общо юни (-41.53)

Изненада на деня: 26 юни (+3.2); общо юни (+6.55)

Консултант: 26 юни (-1.66); общо юни (-119.69)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 26 юни (+5.6); общо юни (+10.6)

Златни прогнози: общо юни (-43.07)

Сребърни прогнози: 26 юни (-2.76); общо юни (-20.15)