Резултати от прогнозите (26 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (26 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 януари (-8); общо януари (+20.05)

Златен мач: 26 януари (-6); общо януари (-29.07)

Твърд мач: 26 януари (+2.32); общо януари (+2.03)

Изненада на деня: 26 януари (+8); общо януари (-7.75)

Консултант: 26 януари (-7.32); общо януари (-53.92)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо януари (+21.45)

Златни прогнози: общо януари (+5.14)

Сребърни прогнози: 26 януари (-3); общо януари (-105.78)