Резултати от прогнозите (26 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (26 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 октомври (+4.8); общо (-6.32)

Златен мач: общо (+17.44)

Твърд мач: 26 октомври (-8); общо (-14.52)

Изненада на деня: общо (+5.45)

Консултант: 26 октомври (-1.83); общо (-12.94)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 26 октомври (-8); общо (+3.67)

Златни прогнози: 26 октомври (+4.8); общо (-6.13)

Сребърни прогнози: 26 октомври (-1.61); общо (+3.25)