Резултати от прогнозите (26 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (26 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 ноември (+4.4); общо ноември (+2.11)

Златен мач: 26 ноември (-5); общо ноември (+17.36)

Твърд мач: 26 ноември (+2.16); общо ноември (+0.35)

Изненада на деня: общо ноември (+13.75)

Консултант: 26 ноември (+5.87); общо ноември (+71.58)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо ноември (+7.61)

Златни прогнози: 26 ноември (+2.16); общо ноември (+17.9)

Сребърни прогнози: 26 ноември (-9.9); общо ноември (+106.72)