Резултати от прогнозите (26 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (26 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 февруари (-8); общо февруари (-3.03)

Златен мач: 26 февруари (+5.35); общо февруари (+25.5)

Твърд мач: 26 февруари (+2.97); общо февруари (+21.79)

Изненада на деня: общо февруари (-23.6)

Консултант: 26 февруари (+6.86); общо февруари (+74.34)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 26 февруари (+2.97); общо февруари (-15.17)

Златни прогнози: 26 февруари (+6.25); общо февруари (-4.07)

Сребърни прогнози: 26 февруари (+3.94); общо февруари (+66.25)