Резултати от прогнозите (26 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (26 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 декември (0); общо декември (+46.85)

Златен мач: 26 декември (+6); общо декември (-31.58)

Твърд мач: 26 декември (+4.05); общо декември (+6)

Изненада на деня: 26 декември (+5.8); общо декември (-9.4)

Консултант: 26 декември (+29.58); общо декември (-3.71)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-12.91)

Златни прогнози: 26 декември (-15.09); общо декември (-24.31)

Сребърни прогнози: 26 декември (+42.44); общо декември (+106.55)