Резултати от прогнозите (26 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (26 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 април (+5.7); общо април (-22.48)

Златен мач: общо април (-17.24)

Твърд мач: общо април (-15.73)

Изненада на деня: общо април (-21.09)

Консултант: 26 април (+9.57); общо април (+19.2)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо април (-33.82)

Златни прогнози: общо април (+8.31)

Сребърни прогнози: 26 април (+5.7); общо април (+79.58)