Резултати от прогнозите (25 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (25 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 юни (-8); общо юни (-30.66)

Златен мач: 25 юни (+6.96); общо юни (+14.19)

Твърд мач: 25 юни (+2.7); общо юни (-41.53)

Изненада на деня: 25 юни (+4.2); общо юни (+3.35)

Консултант: 25 юни (-13.1); общо юни (-118.03)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 25 юни (-5); общо юни (+5)

Златни прогнози: 25 юни (+2.7); общо юни (-43.07)

Сребърни прогнози: 25 юни (-8); общо юни (-17.39)