Резултати от прогнозите (25 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (25 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 януари (-8); общо януари (+28.05)

Златен мач: 25 януари (-5); общо януари (-23.07)

Твърд мач: 25 януари (+2.25); общо януари (-0.29)

Изненада на деня: общо януари (-15.75)

Консултант: 25 януари (+3.78); общо януари (-46.6)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 25 януари (+2.25); общо януари (+21.45)

Златни прогнози: 25 януари (-0.68); общо януари (+5.14)

Сребърни прогнози: 25 януари (-1.31); общо януари (-102.78)