Резултати от прогнозите (25 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (25 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 септември (+4.9); общо (+34.9)

Златен мач: 25 септември (-4); общо (-19.16)

Твърд мач: 25 септември (-9); общо (-19.74)

Изненада на деня: общо (+12.73)

Консултант: 25 септември (-25.29)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+24)

Златни прогнози: 25 септември (+4.9); общо (+14.71)

Сребърни прогнози: 25 септември (-30.35); общо (-43.77)