Резултати от прогнозите (25 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (25 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 октомври (+4.2); общо (-11.12)

Златен мач: 25 октомври (+6.3); общо (+17.44)

Твърд мач: 25 октомври (+2.61); общо (-6.52)

Изненада на деня: общо (+5.45)

Консултант: 25 октомври (+45.45); общо (-11.11)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+11.67)

Златни прогнози: 25 октомври (-15.35); общо (-10.93)

Сребърни прогнози: 25 октомври (+36.65); общо (+4.86)