Резултати от прогнозите (25 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (25 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 март (-8); общо март (-8.72)

Златен мач: 25 март (-8); общо март (-0.19)

Твърд мач: общо март (+16.21)

Изненада на деня: общо март (-24.36)

Консултант: 25 март (+18.02); общо март (-16.77)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+28.27)

Златни прогнози: общо март (-98.02)

Сребърни прогнози: 25 март (+5.03); общо март (+33.54)