Резултати от прогнозите (25 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (25 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 февруари (+4.9); общо февруари (+4.97)

Златен мач: 25 февруари (-5); общо февруари (+20.15)

Твърд мач: 25 февруари (+4.4); общо февруари (+18.82)

Изненада на деня: 25 февруари (+8.4); общо февруари (-23.6)

Консултант: 25 февруари (+30.62); общо февруари (+67.48)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо февруари (-18.14)

Златни прогнози: 25 февруари (-0.1); общо февруари (-10.32)

Сребърни прогнози: 25 февруари (+9.5); общо февруари (+62.31)