Резултати от прогнозите (25 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (25 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 декември (-2.5); общо декември (+46.85)

Златен мач: общо декември (-37.58)

Твърд мач: общо декември (+1.95)

Изненада на деня: общо декември (-15.2)

Консултант: 25 декември (-5.35)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-12.91)

Златни прогнози: общо декември (-9.22)

Сребърни прогнози: 25 декември (-2.85); общо декември (+64.11)