Резултати от прогнозите (25 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (25 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 април (-8); общо април (-28.18)

Златен мач: 25 април (+5.6); общо април (-17.24)

Твърд мач: 25 април (-8); общо април (-15.73)

Изненада на деня: общо април (-21.09)

Консултант: 25 април (-25.8); общо април (+9.63)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 25 април (+5.6); общо април (-33.82)

Златни прогнози: 25 април (-8); общо април (+8.31)

Сребърни прогнози: 25 април (-12); общо април (+73.88)