Резултати от прогнозите (24 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (24 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 юли (+4.8); общо (+14.72)

Златен мач: 23 юли (+4); общо (+11.15)

Твърд мач: 23 юли (-9); общо (+8.06)

Изненада на деня: 23 юли (-6); общо (+1.62)

Консултант: 23 юли (-3.54); общо (+35.46)

Абонаментни прогнози

Диамантени прогнози: 23 юли (-2.31); общо (+23.76)

Златни прогнози: 23 юли (+3.44); общо (+11.86)

Сребърни прогнози: 23 юли (-2.09); общо (-57.57)