Резултати от прогнозите (24 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (24 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 януари (+5.2); общо януари (+36.05)

Златен мач: 24 януари (-6); общо януари (-18.07)

Твърд мач: 24 януари (+2.7); общо януари (-2.54)

Изненада на деня: общо януари (-15.75)

Консултант: 24 януари (-22.81); общо януари (-50.38)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 24 януари (+5.2); общо януари (+19.2)

Златни прогнози: 24 януари (-6); общо януари (+5.82)

Сребърни прогнози: 24 януари (-5.62); общо януари (-101.47)