Резултати от прогнозите (24 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (24 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 септември (+3.42); общо (+30)

Златен мач: общо (-15.16)

Твърд мач: общо (-10.74)

Изненада на деня: 24 септември (+5.6); общо (+12.73)

Консултант: 24 септември (+25.92); общо (+75.75)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+24)

Златни прогнози: общо (+9.81)

Сребърни прогнози: 24 септември (+6.7); общо (-13.42)