Резултати от прогнозите (24 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (24 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 февруари (0); общо февруари (+0.07)

Златен мач: общо февруари (+25.15)

Твърд мач: общо февруари (+14.42)        

Изненада на деня: общо февруари (-32)

Консултант: 24 февруари (+7.9); общо февруари (+36.86)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо февруари (-18.14)

Златни прогнози: общо февруари (-10.22)

Сребърни прогнози: 24 февруари (+14.9); общо февруари (+52.81)