Резултати от прогнозите (24 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (24 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 април (+4.9); общо април (-20.18)

Златен мач: 24 април (-7); общо април (-22.84)

Твърд мач: 24 април (+3.96); общо април (-7.73)

Изненада на деня: 24 април (+8.25); общо април (-21.09)

Консултант: 24 април (+8.26); общо април (+35.43)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 24 април (-13); общо април (-39.42)

Златни прогнози: 24 април (+8.56); общо април (+16.31)

Сребърни прогнози: 24 април (+2.11); общо април (+85.88)