Резултати от прогнозите (23 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (23 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо юни (-14.66)

Златен мач: общо юни (+12.23)

Твърд мач: общо юни (-46.21)

Изненада на деня: 23 юни (+6.9); общо юни (-0.85)

Консултант: 23 юни (+6.27); общо юни (-91.76)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+10)

Златни прогнози: общо юни (-40.77)

Сребърни прогнози: 23 юни (+6.37); общо юни (-3.62)