Резултати от прогнозите (23 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (23 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 януари (+6.65); общо януари (+30.85)

Златен мач: 23 януари (-4); общо януари (-12.07)

Твърд мач: 23 януари (+2.64); общо януари (-5.24)

Изненада на деня: 23 януари (-3); общо януари (-15.75)

Консултант: 23 януари (-2.37); общо януари (-27.57)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 23 януари (+7.93); общо януари (+14)

Златни прогнози: 23 януари (+21.16); общо януари (+11.82)

Сребърни прогнози: 23 януари (-39.98); общо януари (-95.85)