Резултати от прогнозите (23 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (23 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 октомври (+5.2); общо (-8.32)

Златен мач: общо (+4.49)

Твърд мач: общо (-13.09)

Изненада на деня: общо (+5.45)

Консултант: 23 октомври (+8.85); общо (-35.63)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+18.67)

Златни прогнози: общо (+0.42)

Сребърни прогнози: 23 октомври (-0.92); общо (-13.32)