Резултати от прогнозите (23 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (23 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 ноември (+4.56); общо ноември (+13.71)

Златен мач: 23 ноември (+5); общо ноември (+27.36)

Твърд мач: общо ноември (-5.81)

Изненада на деня: 23 ноември (-4); общо ноември (+13.75)

Консултант: 23 ноември (-5.44); общо ноември (+92.72)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо ноември (+7.61)

Златни прогнози: общо ноември (+20.74)

Сребърни прогнози: 23 ноември (+4.56); общо ноември (+120.34)