Резултати от прогнозите (23 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (23 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 март (-8); общо март (-4.72)

Златен мач: 23 март (-6); общо март (+7.81)

Твърд мач: 23 март (+0.99); общо март (+15.04)

Изненада на деня: общо март (-17.36)

Консултант: 23 март (-14.56); общо март (-39.42)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+28.27)

Златни прогнози: 23 март (-6); общо март (-98.02)

Сребърни прогнози: 23 март (-10.15); общо март (+30.36)