Резултати от прогнозите (23 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (23 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 май (-8); общо май (+24.71)

Златен мач: общо май (+36.44)

Твърд мач: общо май (+14.93)

Изненада на деня: общо май (-6.52)

Консултант: 23 май (-13.84); общо май (+69.53)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо май (+18.55)

Златни прогнози: общо май (+9.02)

Сребърни прогнози: 23 май (-9.84); общо май (+96.74)