Резултати от прогнозите (23 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (23 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 февруари (-8); общо февруари (+0.07)

Златен мач: 23 февруари (+5.1); общо февруари (+25.15)

Твърд мач: 23 февруари (-9); общо февруари (+14.42)

Изненада на деня: общо февруари (-32)

Консултант: 23 февруари (-9.22); общо февруари (+28.96)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 23 февруари (0); общо февруари (-18.14)

Златни прогнози: 23 февруари (-17); общо февруари (-10.22)

Сребърни прогнози: 23 февруари (+27.06); общо февруари (+37.91)