Резултати от прогнозите (23 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (23 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 декември (+5.11); общо декември (+49.35)

Златен мач: 23 декември (-6); общо декември (-37.58)

Твърд мач: 23 декември (-9); общо декември (-0.64)

Изненада на деня: общо декември (-15.2)

Консултант: 23 декември (-40.29); общо декември (-33.23)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-12.91)

Златни прогнози: 23 декември (-9); общо декември (-9.22)

Сребърни прогнози: 23 декември (-10.29); общо декември (+61.67)