Резултати от прогнозите (23 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (23 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 април (+7); общо април (-25.08)

Златен мач: 23 април (-8); общо април (-15.84)

Твърд мач: 23 април (-9); общо април (-11.69)

Изненада на деня: 23 април (+4.9); общо април (-29.34)

Консултант: 23 април (+25.88); общо април (+27.17)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 23 април (+0.72); общо април (-26.42)

Златни прогнози: 23 април (-7.56); общо април (+7.75)

Сребърни прогнози: 23 април (+36.74); общо април (+83.77)