Резултати от прогнозите (22 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (22 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо юни (-14.66)

Златен мач: общо юни (+12.23)

Твърд мач: общо юни (-46.21)

Изненада на деня: общо юни (-7.75)

Консултант: 22 юни (-9.78); общо юни (-98.03)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+10)

Златни прогнози: 22 юни (-25); общо юни (-40.77)

Сребърни прогнози: 22 юни (+4.02); общо юни (-9.99)