Резултати от прогнозите (22 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (22 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 юли (+5.95); общо (+5.68)

Златен мач: общо (+7.15)

Твърд мач: 21 юли (+1.98); общо (+17.06)

Изненада на деня: общо (+7.62)

Консултант: 21 юли (+16.42); общо (+37.24)

Абонаментни прогнози

Диамантени прогнози: общо (+26.07)

Златни прогнози: 21 юли (+5.44); общо (+8.42)

Сребърни прогнози: 21 юли (+12.58); общо (-55.48)