Резултати от прогнозите (22 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (22 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 22 ноември (+5.6); общо ноември (+9.15)

Златен мач: 22 ноември (+6.6); общо ноември (+22.36)

Твърд мач: 22 ноември (-8); общо ноември (-5.81)

Изненада на деня: 22 ноември (+8.75); общо ноември (+17.75)

Консултант: 22 ноември (-68.47); общо ноември (+98.16)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо ноември (+7.61)

Златни прогнози: 22 ноември (-1.4); общо ноември (+20.74)

Сребърни прогнози: 22 ноември (-34.52); общо ноември (+115.78)