Резултати от прогнозите (22 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (22 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 22 март (+6); общо март (+3.28)

Златен мач: общо март (+13.81)

Твърд мач: общо март (+14.05)

Изненада на деня: общо март (-17.36)

Консултант: 22 март (-19.44); общо март (-24.86)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 22 март (+6); общо март (+28.27)

Златни прогнози: 22 март (-4.44); общо март (-92.02)

Сребърни прогнози: 22 март (-12); общо март (+40.51)