Резултати от прогнозите (22 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (22 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 22 май (+5.95); общо май (+32.71)

Златен мач: общо май (+36.44)

Твърд мач: общо май (+14.93)

Изненада на деня: общо май (-6.52)

Консултант: 22 май (-31.16); общо май (+83.37)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 22 май (-8); общо май (+18.55)

Златни прогнози: 22 май (-16); общо май (+9.02)

Сребърни прогнози: 22 май (-8.66); общо май (+106.58)