Резултати от прогнозите (22 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (22 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 22 декември (+4.41); общо декември (+44.24)

Златен мач: 22 декември (-4); общо декември (-31.58)

Твърд мач: общо декември (+8.36)

Изненада на деня: общо декември (-15.2)

Консултант: 22 декември (+17.74); общо декември (+7.06)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 22 декември (-4); общо декември (-12.91)

Златни прогнози: 22 декември (+8.96); общо декември (-0.22)

Сребърни прогнози: 22 декември (+8.79); общо декември (+71.96)