Резултати от прогнозите (22 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (22 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 22 април (-8); общо април (-32.08)

Златен мач: 22 април (+7.2); общо април (-7.84)

Твърд мач: 22 април (+2.25); общо април (-2.69)

Изненада на деня: общо април (-34.24)

Консултант: 22 април (-6.01); общо април (+1.29)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо април (-27.14)

Златни прогнози: 22 април (+7.2); общо април (+15.31)

Сребърни прогнози: 22 април (-8.07); общо април (+47.03)