Резултати от прогнозите (21 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (21 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 юни (-6); общо юни (-14.66)

Златен мач: общо юни (+12.23)

Твърд мач: 21 юни (+2.25); общо юни (-46.21)

Изненада на деня: общо юни (-7.75)

Консултант: 21 юни (+2.27); общо юни (-88.25)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+10)

Златни прогнози: общо юни (-15.77)

Сребърни прогнози: 21 юни (-1.99); общо юни (-14.01)