Резултати от прогнозите (21 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (21 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20 юли (0); общо (-0.27)

Златен мач: 20 юли (-7); общо (+7.15)

Твърд мач: 20 юли (+2.88); общо (+15.08)

Изненада на деня: 20 юли (0); общо (+7.62)

Консултант: 20 юли (-13.5); общо (+20.82)

Абонаментни прогнози

Диамантени прогнози: общо (+26.07)

Златни прогнози: 20 юли (+8.27); общо (+2.98)

Сребърни прогнози: 20 юли (-22.47); общо (-68.06)