Резултати от прогнозите (21 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (21 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 септември (-5); общо (+15.38)

Златен мач: общо (-12.76)

Твърд мач: общо (-15.43)

Изненада на деня: общо (+14.13)

Консултант: 21 септември (-33.9); общо (+23.98)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+20.04)

Златни прогнози: общо (+5.87)

Сребърни прогнози: 21 септември (-28); общо (-27.48)