Резултати от прогнозите (21 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (21 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 ноември (+4.2); общо ноември (+3.55)

Златен мач: 21 ноември (+6); общо ноември (+15.76)

Твърд мач: 21 ноември (+4.05); общо ноември (+2.19)

Изненада на деня: 21 ноември (+8); общо ноември (+9)

Консултант: 21 ноември (+45.01); общо ноември (+166.63)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 21 ноември (+10.2); общо ноември (+7.61)

Златни прогнози: 21 ноември (-16.17); общо ноември (+22.14)

Сребърни прогнози: 21 ноември (27.64); общо ноември (+150.3)