Резултати от прогнозите (21 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (21 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 май (-4); общо май (+26.76)

Златен мач: общо май (+36.44)

Твърд мач: 21 май (+3.6); общо май (+14.93)

Изненада на деня: 21 май (-3); общо май (-6.52)

Консултант: 21 май (-29.6); общо май (+114.53)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 21 май (-2.4); общо май (+26.55)

Златни прогнози: общо май (+25.02)

Сребърни прогнози: 21 май (-33.79); общо май (+115.24)