Резултати от прогнозите (21 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (21 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 декември (+4.41); общо декември (+39.83)

Златен мач: 21 декември (+4.08); общо декември (-27.58)

Твърд мач: 21 декември (+3.15); общо декември (+8.36)

Изненада на деня: 21 декември (0); общо декември (-15.2)

Консултант: 21 декември (+4.64); общо декември (-10.68)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-8.91)

Златни прогнози: общо декември (-9.81)

Сребърни прогнози: 21 декември (+3.15); общо декември (+63.17)